Laatste projecten


In natuurgebied Breeveen bij Leersum wordt door Utrechts Landschap een geleidelijke overgang tussen bos en hei gecreëerd door het vellen van bomen, plaggen en het verplaatsen van wandelpaden.
Hierdoor wordt een gunstig leefgebied gemaakt voor zeldzame dieren, zoals de nachtzwaluw en de levendbarende hagedis.
Het project is ondersteund door het StreekFonds Utrechtse Heuvelrug.