Onze missie

Samen zorgen voor onze omgeving

Om onze leefomgeving te beschermen zijn natuurorganisaties en groene burgerinitiatieven afhankelijk van voldoende financiering. Ondernemers willen best investeren. Liefst dicht bij huis en zo concreet mogelijk. Regionale Streekfondsen van Rabobank en de 12Landschappen brengen vraag en aanbod samen.

Onze missie: een groene en duurzame toekomst samen een stapje dichterbij brengen.

Rabobank en de 12Landschappen: sterk in de regio

Rabobank en de 12Landschappen kenmerken zich door een sterke regionale betrokkenheid. Iedere provincie heeft zijn eigen provinciale Landschap, elke regio zijn Rabobank. Door regionale StreekFondsen met StreekRekeningen op te richten, zijn de krachten gebundeld. Met deze nieuwe financieringsvorm steunen we met regionale bedrijven streekgebonden projecten. Criterium voor het verstrekken van een eenmalige subsidie is dat plannen zichtbaar bijdragen aan natuurbescherming of behoud van het landschap.

Natuur en landschap profiteren

Het Utrechts Landschap en Rabo UHR zijn initiatiefnemer van StreekFonds Utrechtse Heuvelrug. Ook dit fonds financiert projecten en werkzaamheden waar natuur en landschap van profiteren. Zo is geïnvesteerd in gereedschap voor vrijwilligers, is subsidie verleent voor monumentale beukenlanen, is geld verstrekt voor informatieborden en zijn bij uitzichtpunten bankjes geplaatst.

Zandhagedis

Heideschaap symbool van het StreekFonds

Recent droeg het StreekFonds ook bij aan de kosten van een kudde schapen met herder. Door dag in dag uit van gras, boompjes en struiken te snoepen, zorgen schapen er voor dat heidevelden niet dichtgroeien. Op open plekken of rond nectarrijke begroeiing leven zandhagedissen, vlinders en boomleeuweriken. Hun leefgebied is van een toekomst verzekerd dankzij 'natuurlijke begrazing'. Erg nuttig die schapen! Het heideschaap is dan ook verkozen tot symbool van het StreekFonds.

Heeft u ook mooie plannen voor natuur en landschap? Wij zien er naar uit!