Onze organisatie

StreekFonds van en voor de Utrechtse Heuvelrug

StreekFonds Utrechtse Heuvelrug is een zogeheten 'Algemeen Nut Beogende Instelling' en bezit als zodanig de ANBI-status. Het RSIN dan wel het fiscaal nummer van het StreekFonds is: 8226.52.602.

Spaarrente voor natuur en landschap

Het StreekFonds wordt gevoed met gelden vanuit de Rabobank.

Bestuur beoordeelt projectaanvragen

Het bestuur van het StreekFonds is onbezoldigd. Het beoordeelt projectaanvragen en selecteert initiatieven die voor financiering in aanmerking komen. Er is samenwerking met regionale overheden, bedrijven, agrarische instellingen, natuurorganisaties en instanties die duurzaamheid promoten.

Blauwe kamer

Het bestuur van het StreekFonds bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Ingeborg van Schuppen

Penningmeester: John van der Starre

Secretaris: Susan Claessens

Algemeen bestuurslid: Ivo Brautigam

Ingeborg van Schuppen, notaris

"De Utrechtse Heuvelrug is een unieke omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Wat in deze regio opvalt is de grote diversiteit. Die diversiteit, in natuur, cultuur en landschap willen we graag behouden en ontwikkelen. Daarom steunt het StreekFonds graag projecten die hieraan bijdragen. Ik ben er trots op dat ik hieraan mijn steentje kan en mag bijdragen."

John van der Starre, financieel adviseur

Ivo Brautigam, directeur Landschap Erfgoed Utrecht

"Met veel plezier en overtuiging zet ik mij in voor natuur en landschap. Eigenlijk is er geen groter doel te dienen in dit tijdsgewricht dan op te komen voor onze biodiversiteit, waar natuur en landschap natuurlijk toe behoren. Om projecten die daartoe bijdragen te kunnen faciliteren vanuit het Streekfonds vind ik een geweldige manier. Ik hoop dan ook op veel aanvragen! De Utrechtse Heuvelrug is dat waard!"