Onze organisatie

StreekFonds van en voor de Utrechtse Heuvelrug

StreekFonds Utrechtse Heuvelrug is een zogeheten 'Algemeen Nut Beogende Instelling' en bezit als zodanig de ANBI-status. Rabobank Utrechtse Heuvelrug, landschapsorganisaties en het bedrijfsleven zijn in het StreekFonds vertegenwoordigd.

Spaarrente voor natuur en landschap

Het StreekFonds wordt gevoed met gelden vanuit de Rabobank.

Bestuur beoordeelt projectaanvragen

Het bestuur van het StreekFonds beoordeelt projectaanvragen en selecteert initiatieven die voor financiering in aanmerking komen. Er is samenwerking met regionale overheden, bedrijven, agrarische instellingen, natuurorganisaties en instanties die duurzaamheid promoten.

Blauwe kamer

Het bestuur van het StreekFonds bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Ingeborg van Schuppen

Penningmeester: John van der Starre

Secretaris: Susan Claessens

Algemeen bestuurslid: Saskia van Dockum

Algemeen bestuurslid: Ivo Brautigam

Ingeborg van Schuppen, notaris

"De Utrechtse Heuvelrug is een unieke omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Wat in deze regio opvalt is de grote diversiteit. Die diversiteit, in natuur, cultuur en landschap willen we graag behouden en ontwikkelen. Daarom steunt het StreekFonds graag projecten die hieraan bijdragen. Ik ben er trots op dat ik hieraan mijn steentje kan en mag bijdragen."

Saskia van Dockum, Directeur-rentmeester Stichting Het Utrechts Landschap

"De Utrechtse Heuvelrug mag je rustig een rijke regio noemen. Kijk naar de uitstraling van de buitenplaatsen en de rijkdom aan natuur en landschap. De natuur heeft een grote toegevoegde waarde voor de inwoners en voor de bedrijven die hier gevestigd zijn. Zij kunnen allemaal dichtbij iets terug doen voor de natuur. Ook wij doen dit graag, vanuit het StreekFonds. Een bijdrage van het StreekFonds maakt echt groot verschil voor regionale natuur en landschap."

Susan Claessens, zelfstandig communicatieadviseur

"Het StreekFonds heeft er voor gezorgd dat er al veel projecten (mede) mogelijk zijn gemaakt op de Utrechtse Heuvelrug. Projecten die anders misschien niet gerealiseerd zouden zijn. Denk bijvoorbeeld aan het herstel van de prachtige lanen bij landgoederen, een schaapskudde op de Heuvelrug of het 50 dingen boek. Hoe meer StreekRekeningen, des te meer mooie en goede projecten kunnen worden betaald vanuit het StreekFonds."

John van der Starre, financieel adviseur

Ivo Brautigam, directeur Landschap Erfgoed Utrecht

"Met veel plezier en overtuiging zet ik mij in voor natuur en landschap. Eigenlijk is er geen groter doel te dienen in dit tijdsgewricht dan op te komen voor onze biodiversiteit, waar natuur en landschap natuurlijk toe behoren. Om projecten die daartoe bijdragen te kunnen faciliteren vanuit het Streekfonds vind ik een geweldige manier. Ik hoop dan ook op veel aanvragen! De Utrechtse Heuvelrug is dat waard!"