Dieren en planten

De 'Big 7' van de Utrechtse Heuvelrug

In een groene omgeving van 20.000 hectare is veel ruimte voor zeldzame dieren en planten. Die verdienen volop bescherming. Laten we samen zorgen voor deze, e.a. prachtige dieren:

  1. Das; ondergrondse nachtbraker (rechts)
  2. Ree; verlegen bosrandbewoner
  3. Boommarter; lenige klimmer
  4. Zandhagedis; smaragdgroene ritselaar
  5. Heideblauwtje; hemelse vlinder
  6. Nachtzwaluw; schuwe grondbroeder
  7. Lepelaar; trotse uiterwaardbewoner

Ook kwetsbare planten verdienen onze aandacht

Zo raakt de heide her en der overwoekerd met bomen en taaie grassen. Dat is nadelig voor nectarrijke planten die heidevlinders en andere insecten voeden. Daarom financierde het StreekFonds een kudde heideschapen. Die zorgen er nu voor dat de heide open blijft. Ook in uiterwaarden en in dorpen en steden groeien planten die bijzondere insecten zoals de atalanta (rechts) verleiden.

Help kwetsbare soorten beschermen

Als financieringsbron voor groene initiatieven steunt het StreekFonds werkzaamheden die dieren, planten en cultuurhistorie beschermen of ontwikkelen. Zo bekostigde het fonds projectaanvragen voor bescheiden faunapassages. Het is ook best voorstelbaar dat het fonds subsidie verstrekt voor bloemrijke groenstroken in stad of dorp.

Wilt u eerst meer zekerheid of uw idee voor subsidie in aanmerking komt? Neem contact op via info@streekfondsuh.nl.